Какво получавате от нас

 • 1
  Удостоверение за част от професия
 • 2
  Свидетелство за пълна професия
 • 3
  Учебни помагала и материали

Фризьорски курсове


Излезе най-новият учебник по фризьорство в България. Учебникът съдържа всички обширно развити теми по фризьорство, съобразени с най-новите стандарти и техники в подстригването, колкористиката и прическите. 160 страници голям формат.


Фризьорски курсове в различните градове:ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С тази програма се определят условията и реда за провеждане на професионално обучение по професия 815010 “Фризьор”.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМАТА

  1.Входящо образователно ниво

 • Лицата да са навършили 16 години.
 • Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.
 • 2.Възможности за реализация след приключване на обучението

 • да се реализират на пазара на труда;
 • да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация;
 • да работи в областта на фризьорските и козметични услуги

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. 1.Формата на обучение – Дневна, Вечерна, Индивидуална, Самостоятелна, Съботно-Неделна
 2. 2.Организация на учебния процес – квалификационен курс
 3. 3.Разпределение на учебното време – по модули в учебни часове
 4. 4.Срок на обучение – определен в плана на обучение
 5. 5.Брой на обучаваните лица – определя се от обучаващата институция
 6. 6.Оценяване на резултатите от обучението:
 7. чрез текущи и периодични проверки

  чрез изпити за придобиване на професионална квалификация

 8. 7.Завършване на професионалното обучение – полагане на изпит по теория и практика
 9. 8.Удостоверяване на професионалното обучение – свидетелство за професионално обучение по образец на МОМН.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Цел

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основите на пазарната икономика в отрасъла;
 • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип;
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • Основни чуждоезикови понятия и изрази;
 • Цел и задачи на материалознанието;
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата;
 • Анатомия и физиология на кожата;
 • Козметичните недостатъци;
 • Физиологичното действие на масажа;
 • Новостите в козметиката;
 • Методите на хигиената;
 • Пропорциите на човешката фигура;
 • Основните понятия от цветознанието;

ДА МОЖЕ ДА:

 • Дезинфектира инструментите;
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;
 • Подстригва коса с ножица или бръснач;
 • Подстригва силно къдрави коси;
 • Изработва подстригване – средно и високо;
 • Изработва детско и юношеско подстригване;
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи;
 • Извършва студено дълготрайно къдрене;
 • Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;
 • Извършва частично изсветляване на косата;
 • Боядисва коси в различни тонове;
 • Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете;
 • Оформя и изработва различни видове бради и мустаци;
 • Извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава;
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса;
 • Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически.

ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ

За придобиване на професионално обучение по професия 815010 “Фризьор”, специалност “ Фризьорство ” 8150101 – 660 учебни часа

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОМН.

След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОМН.